Doprowadza to do tezenia

W wyniku tarcia licznych powstających kryształów, przeplatających się wzajemnie, zaczyn staje się coraz gęściejszy, a plastyczność stopniowo się zmniejsza. Doprowadza to do tężenia, początkowo jednak bez znacznego wzrostu wytrzymałości. Narastanie wytrzymałości jest związane ze stopniowym suszeniem masy krystalizacyjnej. Sam proces wiązania gipsu budowlanego można podzielić na trzy okresy: a) pierwszy okres obejmuje zarobienie wodą i otrzymanie nasyconego roztworu półwodnego gipsu; zaczyna się również wydzielenie dwuhydratu, głównie w stanie koloidalnym w postaci żelu; b) drugi okres tężenie charakteryzuje przemiana żelu w postać krystaliczną przy stałym zwiększaniu się kryształów oraz wzajemnym ich przeplataniu: im wolniej przebiega ten okres, tym większe uzyskuje się kryształy dwuhydratu. c) trzeci okres – narastania wytrzymałości – odznacza się wysychaniem wilgotnej masy krystalicznej , dalszym rośnięciem i zrastaniem się kryształów dwuwodnego gipsu, zwłaszcza w miejscach styku. Narastanie wytrzymałości, obserwowane w trzecim okresie, może być zwiększone przez odpowiednie sztuczne suszenie uformowanych wyrobów z gipsu budowlanego. [przypisy: porotherm cennik, jaki odpływ liniowy, cięcie płyt meblowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cięcie płyt meblowych jaki odpływ liniowy porotherm cennik