Drobno zmielony surowy gips

Jako paliwo stosuje się w tych piecach węgiel kamienny [orzech}, a niekiedy nawet ciekłe paliwo, jak naftę i mazut (produkt uboczny przy destylacji ropy naftowej). Przy spalaniu twardego paliwa należy bezwzględnie zapewnić sztuczny ciąg i dopływ powietrza do paleniska. W piecach Blittllera strumień gorących gazów przepływa w tym samym kierunku co ładowany do bębna rozdrobniony kamień gipsowy. Bęben ma wewnątrz urządzenie systemu Gerlacha (opatentowane) do regulacji przepływu masy wypalonego gipsu. Materiał wsypywany do bębna rozkłada się na powierzchni gerlachowskich krzyżulców i wskutek wielokrotnego przesypywania się podczas obrotów bębna lepiej się miesza. Do pieców obrotowych opisanych systemów stosuje się w produkcji kamień gipsowy we Irakejach . określonej wielkości. Dlatego też należy uprzednio odsiewać pył i miał gipsowy, które można przerabiać w kotłach prażalniczych. W piecach o sztucznym ciągu odsiewanie nie jest nawet konieczne. Przekrój pieca obrotowego wpływem tego ciągu drobne cząstki gipsu szybko są wysysane z bębna i nie ulegają przepalaniu. Wylot w bębnie ma niekiedy rozsuwaną zasuwę segmentową, która może regulować czas przebywania materiału w piecu. Piec systemu Manżutneta należy do typu pieców ogrzewanych gazami jedynie z zewnątrz. W tym celu bęben jest obmurowany połączonymi komorami opływowymi, rozmieszczonymi kolejno obok siebie, przez które przechodzą strumienie gazów. Drobno zmielony surowy gips ładuje się do wlotowego końca bębna, produkt wypalony wychodzi przez przeciwległy, obniżony koniec. [patrz też: ,styropian eps, koszałka wejherowo, jak uzyskać pozwolenie na budowę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak uzyskać pozwolenie na budowę koszałka wejherowo styropian eps