elementem tej metody jest autoklaw

Drugą charakterystyczną cechą tej metody jest to, że dla wytworzenia nadciśnienia (około 1,3 at) wykorzystuje się wodę zawartą w samym tłuczniu gipsowym tak w stanie wolnym (higroskopijną) jak i wodę w stanie związanym (krystalizacyjną). Przy ogrzewaniu bowiem tłucznia gipsowego w temperaturze 100°C powstaje para z wody wolnej, a z kolei przy dalszym ogrzewaniu i powyżej 107°C zaczyna się odwodnienie dwuwodnego gipsu i przejście odszczepionej wody w stan pary. Dlatego przy tej metodzie samonaparzania :nie potrzeba specjalnej kotłów. ni do procesu naparzenie tłucznia gipsowego, odwrotnie powstający przy naparzaniu nadmiar pary może być wykorzystany do podgrzewania surowca oraz do ogrzewania budynków administracyjnych i produkcyjnych. Dzięki aparaturze skonstruowana ostatnio przez Bułyczewa uzyskuje się duże oszczędności paliwa i znaczne skrócenie czasu obróbki termicznej kamienia gipsowego, dlatego metoda ta powinna być odpowiednia do produkcji wielkoprzemysłowej. Zasadniczym elementem tej metody jest autoklaw typu pionowego jako agregat obróbki termicznej. W górnej i dolnej części autoklawu znajdują się otwory z hermetycznymi przykrywami do ładowania i wyładowywania materiału. [więcej w: malowanie okien drewnianych, rury spustowe, kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania malowanie okien drewnianych rury spustowe