Gazy spalinowe

Gazy spalinowe doprowadza się do pieca przewodami umieszczonymi na obwodzie pieca. Pod samo palenisko wdmuchuje się powietrze. W celu utrzymania w piecu atmosfery utleniającej doprowadzanie dodatkowego powietrza reguluje się za pomocą specjalnych urządzeń. Stosowanie pieców z paleniskiem zewnętrznym umożliwia używanie gorszych gatunków paliwa, np. węgla brunatnego i torfu. Katalizatorami w produkcji cementu anhydrytowego są: Na2S04 i FeS04 łącznie mielone z wypalonym anhydrytem. W okresie późniejszym zaczęto stosować szereg katalizatorów, między innymi tlenek. magnezowy (MgO), tlenek wapniowy (CaO), dolomit naturalny i prażony itp. W produkcji cementu z anhydrytu naturalnego odpada proces wwalania, dzięki czemu zmniejsza się koszt produkcji i nie ma nakładów na budowę pieców. W produkcji cementu tą metodą stosowane bywa niekiedy dopalanie kamienia gipsowego w ciągu 1 godziny; często również stosuje się suszenie surowca w temperaturze 110-180°C. Suszenie bowiem ułatwia przemiał. Cementy anhydrytowe wykazują stosunkowo dużą wytrzymałość, dostatecznie długi czas wiązania oraz wyróżniają się łatwością stosowania z dodatkiem piasku w zaprawach i betonach. Cement anhydrytowy znalazł w ZSRR zastosowanie do zapraw i betonów zarówno w budownictwie przemysłowym. jak i masowym budownictwie miejskim, szczególnie w odbudowie okręgów zniszczonych w czasie drugiej wojny światowej. [więcej w: porotherm cennik, jaki odpływ liniowy, cięcie płyt meblowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cięcie płyt meblowych jaki odpływ liniowy porotherm cennik