Gips budowlany jest materialem szybko wiazacym .

Proces uwodnienia gipsu półwodnego na dwuwodny, w odróżnieniu od procesu odwadniania ,gipsu dwuwodnego, jest reakcją egzotermiczną, tj. przebiega z wydzielaniem ciepła. Ilość wydzielającego Isię ciepła wynosi 27 kcal na 1 kg półwodnego gipsu,. A więc tężejący i twardniejący zaczyn gipsowy ogrzewa się samoistnie. Jednak temperatura twardniejącego gipsu budowlanego jest niewysoka j dosięga zaledwie 50°C . Gips budowlany jest materiałem szybko wiążącym . W standardowych gatunkach gipsu budowlanego proces wiązania kończy się po upływie 7 -:– 30 minut. W tym okresie powinna być wykonana cala operacja użycia spoiwa na budowie czy też w prefabrykacji. W gipsie budowlanym wskutek zakłócenia procesu wiązania może nastąpić rozpad powstałych zrostów krystalicznych, co jest powodem znacznego zmniejszenia się wytrzymałości . [więcej w: porotherm cennik, jaki odpływ liniowy, cięcie płyt meblowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cięcie płyt meblowych jaki odpływ liniowy porotherm cennik