Gips budowlany (pólwodny) po zarobieniu woda

Mieszanka ta nosi obecnie nazwę gipsu budowlanego (dawniej nazywano ją gipsem sztukatorskim). Podobny skład ma gips modelowy tylko o większej miałkości z supremacją odmiany półhydratu a, przy czym powinien on być bardziej biały niż budowlany. Typowym spoiwem jest jednak gips budowlany, toteż proces wiązania omówimy pod kątem tego rodzaju spoiwa. Gips budowlany (półwodny) po zarobieniu wodą zaczyna się rozpuszczać. Rozpuszczanie się trwa do chwili powstania roztworu nasyconego. Rozpuszczalność gipsu półwodnego wynosi około 10• CaS04 na jeden litr wody, gdy rozpuszczalność dwuwodnego gipsu wynosi 2• CaS04 na jeden litr wody. Wskutek tego roztwór nasycony z półwodnego gipsu jest roztworem przesyconym w stosunku do gipsu dwuwodnego. Następuje wykrystalizowania się gipsu dwuwodnego, a spadające stężenie roztworu umożliwia dalsze rozpuszczanie się gipsu półwodnego z którego w dalszym ciągu wykrystalizowują się kryształy gipsu dwuwodnego – proces łatwo widoczny pod mikroskopem. Proces ten trwa do całkowitego przekrystalizowania się gipsu półwodnego w gips dwuwodny. Przy zarabianiu gipsu budowlanego wodą zużywa się zawsze ilość wody większą niż teoretycznie jest potrzebne do otrzymania dwuhydratu. [hasła pokrewne: malowanie okien drewnianych, rury spustowe, kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania malowanie okien drewnianych rury spustowe