Kominy o przekroju kołowym.

Jeśli zastąpić obliczony przekrój kwadratowy przekrojem kołowym o równej powierzchni, wtedy szybkość spalin pozostanie ta sama. Udział zapotrzebowania własnego zmienia się również nieznacznie. Dla komina o przekroju kołowym oblicza się przeto przekrój kwadratowy, ił następnie zastępuje się go przekrojem kołowym o jednakowej powierzchni. Postępowanie takie można również zastosować, obliczając komin prostokątny zamiast kwadratowego. Nie należy jednak przyjmować stosunku boków większego niż 1 : 1,5. Na ogół przekrój komina określony jest ustalonymi wymiarami muru, przeto z tablicy odczytuje się najbliższą wartość przekroju komina 27 X 40 cm. Na ogół nie stosuje się obliczenia komina dla kotłów o powierzchni ogrzewalnej poniżej 5 m wymiary komina muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlano-policyjnymi. W przypadku takich kotłów wystarczają zwykle kominy o wysokości 8 m, szczególnie, jeśli chodzi o kotły o spalaniu górnym. Przy zbyt niskiej wysokości komina większe kotły nie uzyskują nominalnej wydajności katalogowej. W przypadku kotłów o zapotrzebowaniu ciągu równym 6 mm H20 i większym należy kominy obliczać dokładnie. [więcej w: fashion house szadółki, ytong czy porotherm, olx płońsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fashion house szadółki olx płońsk ytong czy porotherm