Możliwość zastosowania ogrzewań wodnych

Możliwość zastosowania ogrzewań wodnych o temperaturach zasilania do 110 st. c prowadzi do znacznych oszczędności powierzchni grzejnych. Oszczędność tę można uzyskać bez utraty tej zalety, jaką jest możliwość regulacji centralnej. Temperatura powierzchni grzejnych jest tu oczywiście wyższa niż w zwykłych ogrzewaniach wodnych systemu otwartego, jednak podczas przeciętnie spotykanych dni zimowych nie wykracza poza odpowiedni zakres z higienicznego punktu widzenia. W zasadzie jednak w słownictwie ogrzewniczym ogrzewanie wodą gorącą określa się jako urządzenia ze znacznie wyższymi temperaturami zasilania. Stosuje się je dla rozprowadzania ciepła na dużym obszarze i do ogrzewania urządzeń przemysłowych, rzadziej do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń. W tym przypadku trzeba koniecznie stosować typy grzejników na wysokie ciśnienie. Pozostałe części urządzeń muszą również odpowiadać warunkom podwyższonej temperatury i ciśnienia. Podlegają one w podobny sposób jak i ogrzewanie parą wysokoprężną specjalnym przepisom, które odnoszą się tak do wykonania, jak i do pracy oraz dozoru urządzenia. Przeważnie przy ogrzewaniu pomieszczeń ciepło dostarczone przez instalację wody gorącej przenoszone jest na wtórne czynniki grzejne, np. powietrze, parę niskoprężną lub wodę ciepłą.
OGRZEWANIE POWIETRZNE. DANE OGÓLNE W zależności od sposobu ogrzewania powietrza rozróżnia się ogrzewa- nie ogniowo-powietrzne i parowo- względnie wodno-powietrzne. W pierwszym przypadku powietrze ogrzewa się bezpośrednio od powierzchni grzejnych paleniska pieca ogniowo-powietrznego, w drugim przypadku W Polsce nie wprowadzono dotychczas różnych przepisów bezpieczeństwa dla urządzeń o temperaturze wody zasilającej do 115 st. C i powyżej 115 st. C, Istnieją one tylko dla ogrzewań o temperaturze wody zasilającej poniżej 100 st. C. Jeśli ruch powietrza jest wywołany jedynie jego naturalną siłą unoszenia, wtedy mówi się o ogrzewaniu grawitacyjnym w praktyce znajduje ono zastosowanie jedynie w bezpośrednim ogrzewaniu powietrza. Działanie niezawodne instalacji we wszelkich okolicznościach można osiągnąć tylko przy mechanicznym tłoczeniu powietrza a więc przy zastosowaniu wentylatora. W zależności od przebiegu ogrzewania dzieli się je na urządzenia pracujące świeżym powietrzem, powietrzem obiegowym i powietrzem mieszanym. Ogrzewania powietrzem świeżym pracują wyłącznie w oparciu o powietrze zewnętrzne. Powietrze opuszczające ogrzany pokój jest odprowadzane na zewnątrz. W ogrzewaniach powietrzem obiegowym w urządzeniu krąży ciągle jednakowa ilość powietrza, a więc nie zachodzi po- trzeba jego odświeżenia. Ogrzewanie powietrzem mieszanym jest połączeniem ogrzewania powietrzem świeżym z ogrzewaniem powietrzem obiegowym w tym przypadku część powietrza wywiewanego po ogrzaniu zostaje wprowadzana z powrotem do pomieszczenia (powietrze recyrkulacyjne), a powietrze świeże zastępuje pewną część powietrza wydaloną na zewnątrz. [więcej w: ile kosztuje wykopanie studni, blachodachówka cennik, olx dzierżoniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cennik ile kosztuje wykopanie studni olx dzierżoniów