Narastanie wytrzymalosci dwuhydratu

Owa nadwyżka wody zarobowej po zakończeniu procesu wykrystalizowania się gipsu dwuwodnego nawilża i otacza kryształy dwuhydratu w taki sposób, iż pomiędzy poszczególnymi kryształami powstaje cieniutka warstewka wody. Narastanie wytrzymałości dwuhydratu polega na wrastaniu się kryształów granicach warstewki wody otulającej. W normalnych warunkach wysychanie i twardnienie gipsu trwa kilka dni. Po zupełnym wysuszeniu wyrobu proces twardnienia gipsu kończy się i dalsze narastanie wytrzymałości nie następuje. Tymi właściwościami proces wiązania gipsu zasadniczo różni się od procesu wiązania cementu portlandzkiego, który począwszy od zarobienia wodą musi się znajdować w warunkach nawilgocenia przez cały okres twardnienia, co jest konieczne do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości twardniejącej zaprawy. Obecnie twierdzi się, że przy wiązaniu gipsu oprócz procesu roztwarzania i krystalizacja zachodzi również proces koloidacji. Wydzielony w stanie koloidalnym dwuwodny gips z czasem również się wykrystalizowuje, zwiększając z:wartość kryształów już wykrystalizowanych i tym samym zwiększając wytrzymałość związanego spoiwa. Również liczba powstałych wydłużonych kryształów dwuhydratu zwiększa się, przy czym rozkładają się one w różnych kierunkach i przeplatają między sobą. [patrz też: malowanie okien drewnianych, rury spustowe, kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania malowanie okien drewnianych rury spustowe