Obliczenie sily dzialajacej

Aby zabezpieczyć przód od uszkodzenia złącz lub rozerwania przewodu na zmianie kierunku, należy przewód zakotwić lub oprzeć o blok betonowy. Obliczenie siły działającej przeprowadzamy korzystając z warunku równowagi sił Ponieważ P, = P2 = P więc S = 2P sin gdzie: S siła powstająca na zmianie kierunku wskutek parcia i usiłująca przesunąć kształtkę . łukową od środka na zewnątrz, P – siła parcia działająca na powierzchnię F przekroju przewodu, wprowadzając p – ciśnienie panujące wewnątrz przewodu, P=F•p. Jeżeli przewód jest ułożony w ziemi, wówczas siła S będzie przyjęta bezpośrednio przez odpór gruntu, dlatego należy wykonać podporę betonową lub murowaną, o którą będzie się opierać kolano lub łuk Blok betonowy musi przeciwstawić się następującym siłom: – sile odporu gruntu, która działa na ściankę bloku prostopadle do kierunku działania siły, – sile tarcia bloku w gruncie. [podobne: fashion house szadółki, rury spustowe, kopanie studni cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fashion house szadółki kopanie studni cena rury spustowe