OGRZEWANIE WODĄ GORĄCĄ

Ogrzewanie wodą gorącą jest to ogrzewanie zamknięte, w którym dzięki specjalnym urządzeniom cała instalacja może być utrzymywana pod zwiększonym ciśnieniem, pozwalającym na osiągnięcie takich temperatur czynnika grzejnego, które leżą powyżej temperatury parowania, odpowiadającej ciśnieniu atmosferycznemu. Jeśli w instalacji nie przewiduje się występowania wyższych temperatur wody niż 110 st. C, wtedy utrzymanie ciśnienia można zapewnić, np. przez wykonanie zamkniętego naczynia wzbiorczego ogrzewania wodnego Określenie: ogrzewanie wodą o wysokiej temperaturze, użyte w polskim wydaniu, II cz. podręcznika Rietschla z ,r. 1948 spotkało się z szeregiem zastrzeżeń, głównie z tego powodu, że odpowiednio do tego określenia należałoby wszystkie ogrzewania o temperaturze zasilania poniżej 100 st. c określić terminem: ogrzewania wodą o niskiej temperaturze, co byłoby oczywiście niewłaściwe. Odpowiedników określeń niemieckich Warmwasserheizung i Heisswasser- heizung język polski nie ma. Użycie terminów woda przegrzana, tak jak zastosowali to Rosjanie (pieregretaja woda) i Francuzi (leau surchauffće) jest niesłuszne fizycznie, z czym zresztą specjaliści tych krajów zgadzają się. Najwłaściwsze jednoznaczne określenie użyte jest w terminologii angielskiej w formie skrótu HPHW (high pressure hot water). Przyjęcie tego określenia w terminologii polskiej spowodowałoby albo zbytnie wydłużenie tego określenia, albo użycie skrótu nie stosowanego w technice ogrzewniczej do żadnych innych terminów. Po szczegółowym przeanalizowaniu tej sprawy i długich dyskusjach Sekcja Ogrzewania i Wietrzenia przy Komitecie Inżynierii Lądowej Polskiej Akademii Nauk postanowiła wprowadzić termin ogrzewanie wodą gorącą dla ogrzewań systemów zamkniętych o maksymalnej temperaturze zasilania powyżej 115 st. C i odpowiednio do tego termin ogrzewanie wodą ciepłą dla ogrzewań systemów otwartych i zamkniętych o maksymalnej temperaturze zasilania poniżej 115 st. C. Określenie ogrzewanie wodą ciepłą na pewno nie jest zupełnie trafne, ale tylko w okresie bardzo niskich temperatur zewnętrznych, natomiast w czasie całego sezonu ogrzewczego temperatura średnia wody wynosi ok. 50 st. C, a zatem można ją określić mianem wody ciepłej. Ogrzewanie to jest wtedy podobne do ogrzewania wodą ciepłą stosuje się tu również te same elementy składowe jest przy tym obojętne, czy źródłem ciepła jest kocioł czy wymiennik ciepła. Można również połączyć w prosty sposób dwie sieci grzejne o różnych temperaturach zasilania, na przykład jedną sieć pracującą stale przy najwyższej temperaturze wody i sieć, w której można obniżyć temperaturę zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej. [hasła pokrewne: ile kosztuje wykopanie studni, blachodachówka cennik, olx dzierżoniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cennik ile kosztuje wykopanie studni olx dzierżoniów