PAROWE OGRZEWANIE PODCIŚNIENIOWE

Parowe ogrzewanie podciśnieniowe (ogrzewanie próżniowe) jest to ogrzewanie, przy którym w całym urządzeniu albo tylko w części sieci przewodów występuje ciśnienie niższe od ciśnienia atmosferycznego. Powietrze znajdujące się w urządzeniu w chwili jego uruchomienia albo wnikające później z zewnątrz przez nieszczelności zostaje zassane i wytłoczone na zewnątrz za pomocą pompy powietrznej, połączonej z przewodem zbiorczym kondensatu. Najczęściej pompę powietrzną łączy się z pompą tłoczącą kondensat, ponieważ tylko w rzadkich przypadkach można umieścić zamknięte naczynie zbiorcze kondensatu tak wysoko ponad poziomem wody w kotle, aby kondensat mógł spływać grawitacyjnie do kotła. Pod względem prowadzenia rur ogrzewanie podciśnieniowe nie różni się od zwykłego ogrzewania parą niskoprężną. Można je wykonać zarówno z rozdziałem dolnym jak i górnym, przy czym jednak wszystkie przewody kondensacyjne muszą być prowadzone ze spadkiem do zbiornika skroplin. Grzejniki i miejsca odwodnienia zaopatrzone są w odwadniacze przy połączeniach do przewodów kondensacyjnych, dlatego też przy normalnej pracy grzejniki są stale napełnione parą. Powietrze znajdujące się w instalacji albo przedostające się z zewnątrz jest cięższe niż para i gromadzi się na dole grzejników zostaje ono odprowadzone razem z kondensatem. W ogólnych zarysach sposób pracy ogrzewania podciśnieniowego jest taki sam jak zwykłego ogrzewania parą niskoprężną. Między kotłem a przewodem zbiorczym kondensatu ustala się pewna różnica ciśnień zależna od sposobu zaprojektowania sieci i średnic przewodów, przy czym różnica ta zmienia się zależnie od obciążenia i absolutnego ciśnienia pary w instalacji. Dla zrozumienia pracy ogrzewania podciśnieniowego trzeba sobie stale uprzytamniać, że podciśnienie nie jest wytwarzane przez pompę powietrzną (błędnie nazwaną pompą próżniową), lecz przez działanie kondensujące powierzchni grzejnych we współdziałaniu z regulowanym, a więc ograniczonym doprowadzaniem pary do grzejników. W tablicy poniższej zestawiono ważne wartości liczbowe dla określenia procesu dla dwóch granicznych stanów pary, a więc dla temperatury pary 95 i 65 st. C. [patrz też: styropian eps, koszałka wejherowo, jak uzyskać pozwolenie na budowę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak uzyskać pozwolenie na budowę koszałka wejherowo styropian eps