POMIESZCZENIA MASZYNOWNI I ROZDZIELNIKI

W większych urządzeniach ogrzewczych trzeba przewidzieć specjalną maszynownię dla umieszczenia niezbędnych pomp, wymienników ciepła i innych aparatów. Należy ją oddzielić od kotłowni, aby uniknąć zabrudzenia pomieszczenia i narażenia aparatów na zniszczenie. Z zasady w maszynowni gromadzą się razem odgałęzienia głównych przewodów wraz z przynależną armaturą odcinającą oraz przyrządami służącymi do dozorowania pracy. Celowe jest również umieszczenie elektrycznej tablicy rozdzielczej w maszynowni albo w jej bezpośrednim sąsiedztwie, w razie potrzeby w połączeniu z elektrycznymi wskaźnikami zdalnymi, regulatorami i urządzeniami rejestrującymi. Maszynownia i rozdzielnia powinny być przestronne, aby wszystkie części urządzenia były widoczne i mogły być w każdej chwili dostępne. Szerokie przejścia między pompami, wymiennikami ciepła i rozdzielaczami ułatwiają obsługę i dozór. Pompy należy ustawić na osobnych fundamentach z wolnymi bocznymi szczelinami dylatacyjnymi. Tylko małe agregaty mogą być parami ustawione. Przed wymiennikami ciepła należy zachować dostateczną ilość miejsca dla wyciągania wężownic do remontu. W maszynowni można mieć mało przewodów, jeśli do pomp, aparatów i rozdzielaczy doprowadzi się połączenia od dołu, oraz jeśli dysponujemy dostatecznie wysokim pomieszczeniem piwnicznym w celu umożliwienia prawidłowego rozmieszczenia przewodów i urządzeń pomocniczych. Przewody głównych grup ogrzewania należy już od centrali prowadzić oddzielnie. O ile przy normalnej pracy potrzebne jest wyłączanie albo regulacja, wtedy należy odgałęzienia umieścić na rozdzielaczu. Trzeba jednak unikać zbyt rozbudowanych rozdzielaczy, ponieważ podnoszą one bardzo koszt wyposażenia centrali cieplnych, a często przyczyniają się do nieprzejrzystego układu przewodów oraz możliwości powstawania zakłóceń w pracy. [podobne: prażenie gipsu, kopanie studni cena, hiplay ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hiplay kopanie studni cena prażenie gipsu