Pompy i wymienniki ciepła

Pompy i wymienniki ciepła pracujące równolegle można połączyć z przewodami zbiorczymi bezpośrednio, a więc nie przez rozdzielacze. Jeśli przy dużych jednostkach nie można umieścić armatury odcinającej na przewodach, prowadzonych w maszynowni, wtedy można umieścić ją w specjalnej piwnicy przeznaczonej na rury i przystosować do obsługi z maszynownią za pomocą zaworów z przedłużonymi wrzecionami i kolumnami z pokrętłem ręcznym. Nawet przy najbardziej starannym izolowaniu wszystkich części przewodów i aparatów nie da się uniknąć przegrzania centralnego pomieszczenia rozdzielczego należy je przeto zaopatrzyć w mechaniczne urządzenia wentylacyjne. Dla dozoru i przebiegu pracy ogrzewania trzeba we wszystkich charakterystycznych miejscach sieci przewodów w centrali wbudować przyrządy wskazujące bezpośrednio ciśnienie i temperaturę czynnika, i ewentualnie także mierniki ilości jego przepływu. W pompach ogrzewania wodą ciepłą po stronie ssania i tłoczenia stosuje się manometry, podobnie jak i w rozdzielaczach zasilania i przewodach zbiorczych powrotu. Dokładny wskaźnik poziomu wysokości wody z dużą skalą – a w dużych urządzeniach lepiej przyrząd pływakowy ze wskazywaniem zdalnym – powinien wskazywać poziom wody w naczyniu wzbiorczym. Termometry z dobrze widoczną skalą należy umieszczać na przewodach wyjściowych z wymienników ciepła jak również rozdzielaczach i przewodach zbiorczych. Wystarcza przy tym tylko jeden termometr dla zasilania, chyba że grupy grzejne pracują z różnymi temperaturami. Przewody powrotne powinny w każdym przypadku być wyposażone w odrębne termometry. W przypadku elektrycznego termometru zdalnego ogranicza się do odczytu niektórych ważniejszych temperatur pomieszczeń i temperatury zewnętrznej na jednym przyrządzie pomiarowym zaopatrzonym w przełącznik. Termometry zewnętrzne należy umieścić tak, aby były chronione przed wpływami słońca i wilgoci. Jeśli trzeba kontrolę przeprowadzić centralnie albo sterować pracę kilku grup grzejnych oraz – urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wtedy są konieczne bardziej rozbudowane zdalne instrumenty pomiarowe. W sieciach parowych niskoprężnych trzeba koniecznie stosować mano- metry przy rozdzielaczach, względnie po obu stronach reduktorów ciśnienia. Przy mechanicznym zasilaniu kotła, ilość kondensatu płynącego z powrotem do kotła mierzy się czasem za pomocą wodomierza bębnowego, ewentualnie ilość kondensatu różnych zespołów grzejnych albo różnych użytkowników mierzy się oddzielnie. [patrz też: prażenie gipsu, kopanie studni cena, hiplay ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hiplay kopanie studni cena prażenie gipsu