Posts Tagged ‘okno tarasowe przesuwne cena’

Wlasnosci i zastosowanie gipsu pólwodnego

Tuesday, December 11th, 2018

Własności i zastosowanie gipsu półwodnego (budowlanego). Polska norma zatwierdzona 31 grudnia 1955 r. jako zalecana PN-55/B- -30310 ustala następujące własności gipsów półwodnych: 1. Barwa biała, dopuszczalna jednak. z odcieniem szarym, żółtym lub sinawym. …read more

Plastycznosc i szybkosc wiazania gipsu budowlanego

Tuesday, December 11th, 2018

Plastyczność i szybkość wiązania gipsu budowlanego może budzić pewne zastrzeżenia z powodu zbyt wielkiego skrócenia czasu operatywnego przy murowaniu. Mając jednak do dyspozycji szeroki asortyment dodatków, można zastosować odpowiednio: katalizatory zwalniające albo domieszki gatunków ,gipsu wolno wiążącego. Jednak szybkość wiązania w okresie przyspieszenia procesów budowlanych musi kierownictwo robót wziąć pod uwagę i zorganizować oraz prowadzić proces murowania z odpowiednią szybkością. W związku z właściwościami fizyczno-mechanicznymi zaprawy gipsowej widzimy, że potrzebna wytrzymałość na ściskanie, wymagane wg norm dla elementów łączonych takich jak. cegła, pustaki ,i bloki, może być łatwo uzyskana przez zastosowanie spoiwa gipsowego. …read more

Elementy murów zewnetrznych

Monday, December 10th, 2018

Rozpatrując gips budowlany jako spoiwo do betonów gipsowych, należy podkreślić istnienie polskiej normy PN-55/B-14550 Gipsobetony – określonej jako zalecana od 1 kwietnia 1957 r. Norma ta jednoznacznie określa gipsobetony o wypełniaczach mineralnych, takich jak żużel paleniskowy i gruz ceglany, oraz wypełniaczach organicznych, takich jak trociny, paździerze i trzcina. Elementy murów zewnętrznych najlepiej kształtować z gipsowych zapraw piaskowych lub z betonów o wypełniaczach mineralnych, a elementy murów wewnętrznych i ścian działowych z betonów o wypełniaczach organicznych lub lepiej nawet z zaczynów gipsowych, zwłaszcza w zastosowaniu do prefabrykatów pustakowych ( drążonych). Ten kierunek prefabrykacji, tzn. formowania elementów z czystego zaczynu z odpowiednio obliczonymi przestrzeniami powierzanymi jest specjalnie rozwinięty we Francji i ostatnio znajduje coraz większe zastosowanie w polskim budownictwie mieszkaniowym. …read more

Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie.

Monday, December 10th, 2018

Dla pełnego obrazu należy jeszcze wspomnieć o wynalezionej przez autora 1 metodzie zwiększania wytrzymałości elementów gipsowych na zginanie. Dodanie do zaczynu paru procent ciętego włókna szklanego stwarza w tworzywie przestrzenną siatkę strukturalną, która przejmuje naprężenia w strefie rozciąganej. W doświadczeniach autor uzyskał trzykrotne zwiększenie wytrzymałości na zginanie. Na podstawie tego wynalazku został zaprojektowany strop nośny gipsowo-żelbetowy typu IBM-BB2 który został zbadany w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie. Z używanych w Polsce obecnie prefabrykatów gipsowych należy wymienić elementy średniowymiarowe na ścianki działowe, ścienne elementy dylowe na wysokość kondygnacji z zaczynu gipsowego, drążone pustaki stropowe typu MK, suche tynki oraz bloki gipsowo-piaskowe pełne na mury konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne. …read more