Problem niszczenia zewnetrznych okladzin

Artykuł autora pt. Domy z gipsu, Biuletyn Informacji Techniczno-Ekonomicznej IBM, Warszawa 1956, nr 2-3. Poza tym od dawna ludność okolic Wiślicy, Buska Zdroju, Nowego Korczyna, Pińczowa i innych miejscowości położonych na najbogatszych naszych złożach gipsowych, buduje domy z gipsu. Doświadczenia zagraniczne, gdzie tego typu budownictwo jest również znane, potwierdzają skuteczność stosowania gipsu w murach zewnętrznych. Teoretyczne zastrzeżenie dotyczące stosowania elementów gipsowych na mury zewnętrzne należy odrzucić również w wyniku rozumowania. Obawy rozmycia ściany nie są poparte żadnymi obliczeniami, wprost przeciwnie, przeliczając ilość wody, jaka może spaść na ścianę • zewnętrzną domku jednorodzinnego w ciągu roku w naszym klimacie, otrzymamy roczne rozmycie ściany w ułamkowych częściach milimetra , a w najbardziej niekorzystnych warunkach w ciągu 50 lat rozmyje się warstewka 2 -:- 3 mm, co przy ścianach grubości 40 cm stanowi zaledwie 0,5 -:-0,8%. Tolerancja wykonania samych murów waha się w znacznie większych granicach i rozmycie takie nie może mieć wpływu ani na pracę statyczną ściany, ani też cieplno-wilgociową. Zresztą prócz doświadczeń kieleckich, gdzie są całe domy wzniesione z gipsu, mamy wszędzie, we wszystkich naszych miastach, okładziny ozdobne i sztukaterie gipsowe na zewnętrznych fasadach starych domów. Problem niszczenia zewnętrznych okładzin, ozdób gipsowych i sztukaterii badała Akademia Architektury USSR. W wyniku badań elementów stuletnich nie stwierdzono zruszczenia ani specjalnych deformacji. Te same spostrzeżenia możemy łatwo zrobić właśnie na naszych ulicach wielkomiejskich. Jako ciekawostkę należy podać, że Budldmg Researche Stadion w badaniach nad trwałością budowli z lekkich wapieni ustalił, że uodpornianie się tych skał przez tzw. patynowanie powstaje z działania kwasu węglowego z atmosfery na powierzchnie kamienie, z takiej reakcji najpierw powstaje siarczyn wapnia, który z kolei przechodzi w siarczan wapnia, a ten wykrystalizowuje się z dwiema cząsteczkami wody, czyli powstaje na kamieniu warstewka ochronna gipsu. [podobne: porotherm cennik, jaki odpływ liniowy, cięcie płyt meblowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cięcie płyt meblowych jaki odpływ liniowy porotherm cennik