Suszenie odwodnionego gipsu

Suszenie odwodnionego gipsu pod normalnym ciśnieniem w ciągu 2,5 godzin. Czas trwania całego cyklu wynosi więc łącznie z załadowaniem wyładowaniem około 12 godzin. Do aparatu nakłada się tłuczeń gipsowy o uziarnieniu 15 -:- 50 mm. Do ogrzewania służą rury grzejne z przepływającymi gorącymi gazami spalinowymi, powstającymi przy spalaniu węgla w palenisku. Gazy spalinowe przechodzą z paleniska przez przewody rurowe wzdłuż całego autoklewu aż do dolnego zbiornika, skąd albo wychodzą przez rury odprowadzające na zewnątrz , albo mogą też powrócić do aparatu systemem recyrkulacyjnym. Dla zmniejszenia ilości unoszonych cząsteczek popiołu gazy spalinowe po opuszczeniu paleniska kieruje się przez komory osadnikowe. Aby rozprowadzić równomiernie ciepło w całym aparacie i zabezpieczyć powierzchnię rur ogrzewających przed nadmiernym oblepieniem tłuczniem, co pogorszyłoby warunki dehydratacji, otacza się rury grzejne żelaznymi dziurkowanymi rurami-kapturami lub rzędem pionowych prętów metalowych. Przy obliczaniu powierzchni nagrzewania przyjmuje się 10m2 powierzchni rur grzejnych na każdą tonę jednorazowo załadowanego materiału. [patrz też: malowanie okien drewnianych, rury spustowe, kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania malowanie okien drewnianych rury spustowe