Technologia produkcji estrich-gipsu.

Technologia produkcji estrich-gipsu. Obecne doświadczenia budowlane wskazują, że spoiwo gipsowe palone W wysokiej temperaturze. znane ogólnie pod nazwą estrichgipsu, może nadawać się w warunkach polskich do . produkcji podłóg mieszkalnych, co należy specjalnie podkreślić ze względu na deficyt drewna. Surowcem wyjściowym w produkcji estrichgipsu jest twardy kamień gipsowy. Brak jest w literaturze ostatecznych wskazówek o praktycznym wykorzystaniu naturalnego anhydrytu do produkcji estrich-gipsu. Niektórzy autorzy twierdzą nawet, że surowiec o znacznej zawartości anhydrytu nie nadaje się do tej produkcji. Prace jednak Głazenaipa wskazują, że estich-gips wyprodukowany z anhydrytu dopalonego w temperaturze do l 000 -:- l 200°C nie wykazał specjalnych oznak szkodliwych dla tego spoiwa. Produkcja estrich-gipsu obejmuje następujące czynności: wydobycie. kamienia gipsowego i rozdrobnienie go, wypalanie w temp 800 – l OOO°C i ostateczny przemiał do granulacji przewidzianej normami. O własnościach wiążących estrichgipsu decyduje m. in. odpowiedni przemiał. [hasła pokrewne: porotherm cennik, jaki odpływ liniowy, cięcie płyt meblowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cięcie płyt meblowych jaki odpływ liniowy porotherm cennik