TWORZYWA WIAZACE ANHYDRYTOWE

TWORZYWA WIĄŻĄCE ANHYDRYTOWE
Cement anhydrytowy. W roku 1920 uczony radziecki prof. Budnikow, prowadząc badania nad fizykochemicznymi właściwościami I różnych rodzajów spoiw gipsowych, stwierdził, iż anhydryt nierozpuszczalny, otrzymywany w drodze wypalania kamienia gipsowego w temperaturze około 600°C. Po dodaniu do niego pewnych katalizatorów uzyskuje zdolność wiązania po zarobieniu go wodą. Wynalezione przez siebie spoiwo Budnikow nazwał cementem anhydrytowym. Prawie równocześnie z pracami laboratoryjnymi kierowanymi ,przez Budnikowa przeprowadzono w ZSRR próby otrzymywania na skalę techniczną cementu anhydrytoweqo i stosowania go do celów budowlanych. Surowiec gipsowy wypala się w piecach obrotowych lub szybowych. W wypadku starostowania pieców szybowych kamień gipsowy rozdrabnia się do kawałków ° wymiarach 5-15 cm. Nie należy ładować kamienia drobniejszego, gdyż wpływa to ujemnie na ciąg powietrza w piecu. Otrzymywany przy rozdrabnianiu miał gipsowy nie jest jednak bezwartościowym materiałem odpadkowym, można go bowiem użyć do produkcji innych spoiw budowlanych. Natomiast kamień gipsowy, jako surowiec Wypalany na cement anhydrytowy w piecach obrotowych, powinien mieć wymiary mniejsze niż 4 cm. Proces przemysłowego wypalania odbywa się w temperaturze około 70Q°e. Piece szybowe stosowane do wypalania gipsu mają paleniska umieszczone zazwyczaj na zewnątrz pieca, w dolnej jego części. [podobne: porotherm cennik, jaki odpływ liniowy, cięcie płyt meblowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cięcie płyt meblowych jaki odpływ liniowy porotherm cennik