uderzenia tloka pompy niszcza manometr

Dla rur azbestowo-cementowych i żelbetowych ilość wody wyciekającej w przeliczeniu na kilometr długości rury, decymetr średnicy i godzinę nie powinna przekraczać 80 l tj. 10J0. Dla przewodów żeliwnych i stalowych, według normy PN/61-B-10715 ciśnienie próbne w czasie 30 min. nie powinno się obniżyć. Zasypkę wykopu po dokonanej próbie ciśnienia należy zacząć od gniazd pod kielichami, dobrze obustronnie ubijając ziemię przy rurach. Pierwsza warstwa, do wysokości ok. 0,20 m ponad rurę, nie może zawierać kamieni, po czym grunt ubija się warstwami o grubo 0,2-0,3 m. Rurociąg gotowy należy przepłukać wodą, następnie odkazić za pomocą chloru, stosując dawkę 20-30 mg CI na 1 l, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego Ca(OCl)z na 1 m wody. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić w ciągu 48 godz. , po czym przepłukać czystą wodą. [więcej w: cięcie płyt meblowych, ile kosztuje wykopanie studni, styropian eps ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cięcie płyt meblowych ile kosztuje wykopanie studni styropian eps