uklad sieci

Jeżeli układ sieci jest prosty (np. w małym osiedlu) i rozbiór odbywa się tylko w kilkunastu punktach, wówczas obliczenie u:praszcza się i sprowadza do sumowania rozbioru od najdalej wysuniętego punktu ku zbiornikowi. Osiedle NŃ jest zaopatrywane grawitacyjnie w wodę ze źródła w odległości 35. 0 m od osiedla . Rzędna terenu ujęcia 291,00, rzędna zwierciadła wody w zbiorniku 290,00. Obliczenie ujęto w postaci tablicy. Wysokość ciśnienia w poszczególnych węzłach sieci waha się w granicach i6-34 m, a prędkość przepływu 0,210,93 misek, W przypadku pożaru dopuszczalna prędkość przepływu może wzrosnąć do -:2,5 misek. Ponadto wykonano obliczenie ciśnienia w węźle w założeniu, że pożar będzie gaszony na odcinku. Jak wynika z obliczeń, ciśnienie to jest wystarczające (min, 6 m) w przypadku stosowania pomp przeciwpożarowych. [przypisy: bramki uchylne, bramy garażowe bielsko, Drzwi wejściowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramki uchylne bramy garażowe bielsko Drzwi wejściowe