Przyrządy ograniczające ciąg

W najczęściej spotykanych przyrządach ograniczających ciąg wprowadza się do komina dodatkowe powietrze. Powietrze to obniża temperaturę w kominie, a równocześnie zwiększa ilość spalin i podwyższa zapotrzebowanie własne ciągu komina. Stojąca cylindryczna obudowa blaszana połączona jest w dolnej części z kominem albo czopuchem, w górnej zaś części poprzez liczne boczne otwory a łączy się z powietrzem z zewnątrz albo z kotłownią. Pomiędzy obie części wbudowano umocowaną z jednej strony, łatwo poruszającą się klapę dławiącą b. Wolny koniec klapy wisi na dźwigni wspartej na dwóch ostrzach, na przeciwnym ramieniu dźwigni zawieszono przestawialną przeciwwagę c. Każde położenie przeciwwagi odpowiada określonej różnicy ciśnienia między atmosferą a podstawą komina. Jeśli podciśnienie w kominie przekroczy wartość nastawioną, wtedy klapa opada i wpuszcza więcej zimnego powietrza do komina. Przyrządy tego rodzaju nie tylko ograniczają siłę ciągu do wymaganej wartości szczytowej, ale chronią one również w dużym sto- pniu kocioł przed wahaniami siły ciągu, wywołanymi przez bardzo szybko przebiegające zmiany atmosferyczne (oddziaływanie wiatru), a wskutek tego powodują one równomierną i ekonomiczną pracę paleniska. Przyrządy te oraz sposób ich wbudowania podlegają przepisom urzędowym, które ostatnio zostały na nowo opracowane. W urządzeniach kotłowych ze zbyt wysokimi kominami, w których nie ma stałego starannego dozoru, można często znacznie obniżyć zużycie opału, wbudowując przyrządy ograniczające ciąg. Nie można tu oczywiście zagwarantować oszczędności określonych w procentach rocznego zużycia opału, ponieważ oszczędności te zależą w poszczególnych przypadkach od tego, jak urządzenie pracowało bez przyrządu ograniczającego ciąg. Większe urządzenia należy przed wbudowaniem ich wypróbować, czy dobrze byłoby zastosować w nich samoczynną regulację kotła. [patrz też: fashion house szadółki, ytong czy porotherm, olx płońsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fashion house szadółki olx płońsk ytong czy porotherm