Wnetrze bebna

Wypalanie odbywa się w temperaturze około 200°C. Produkcja wynosi około 30 tom: na dobę przy średnicy pieca 1,6 m i długości 9 m. Zużycie paliwa w piecach Manżurneta wynosi około 65 kg na tonę gipsu palonego, Piec systemu Kummera Ma ogniotrwałą wykładzinę i specjalne szlamotowe przepony (ekrany), które zmieniając kierunek strumienia gazowego, powodują lepsze wykorzystanie jego ciepła. Wnętrze bębna jest wyposażone w podłużne przepony dla lepszego przemieszania materiału wypalonego. Przy obrocie bębna przepony te chwytają kawałki materiału, podciągają je do pewnej wysokości i zsypują z powrotem na dół. W ten sposób w czasie wypalania spadający materiał nieustannie przecina strumień gazowy. Wypalony gips przenosi się za pomocą odpowiednich urządzeń transportowych do silosów, gdzie dojrzewa, studząc się stopniowo w ciągu doby. Tego rodzaju dojrzewanie, już powyżej wspomniane, zastosowano w tym systemie dlatego, żeby środkowe części grubszych kawałków gipsu, które nie zdążyły przejść całkowicie w stan półwodny, mogły pod wpływem kumulowanego w masie ciepła dojrzeć, tj. odwodnić się na półwodny gips. Nowe konstrukcje pieców Kufimera mają dłuższy bęben eliminujący konieczność urządzenia silosów do dojrzewania. [przypisy: styropian eps, koszałka wejherowo, jak uzyskać pozwolenie na budowę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak uzyskać pozwolenie na budowę koszałka wejherowo styropian eps